35805

Китайская Народная Республика

Китайская Народная Республика

А

Аргынбек Куабылкак

Б

Бакаран Дидек улы

Г

Гулзига Аирен

Д

Дуйсен Кумар улы

Ж

Жасарат Желел улы

К

Кадиба Кабулакат

Касенбек Малик

Қизат Қоған

Кусмай Окен улы

М

Муксин Макулбек улы

О

Омтрзак Демекрат

Окен Бодай

С

Сюй Цинцин

Т

Токыш Жаналык

Ш

Шаймерден улы Мубарак

Шаймерден улы Кабдул

Шаймерден улы Мухаммет

Контакты:

Шинтаев С.Ш.

8 (701) 758 25 04;

Нургожаева Кулмескан Иразалиевна

8 (701) 675 99 56;

Виегел Любовь Николаевна

8 (777) 299 15 31;

телю/факс

8 (727) 313 11 72